Benvolguts/des veins i veïnes, us fem arribar informació important amb les mesures preventives establertes pel «Real Decreto 463/2020» en relació a l’estat d’alarma decretat. Aquí teniu l’enllaç directe al real decret:

Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Mesures preventives establertes pel Real Decreto 463/2020
26 de març de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Mesures preventives establertes pel Real Decreto 463/2020
26 de març de 2020

Mesures preventives establertes pel Real Decreto 463/2020 (informació Actualitzada)

Benvolguts/des veins i veïnes, us fem arribar informació important amb les mesures preventives establertes pel «Real Decreto 463/2020» en relació a l’estat d’alarma decretat. Aquí teniu l’enllaç directe al real decret:

Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable

Versió primera 30/03/2020 08:00 h

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades. Tot  seguit podeu veure aquest document, el quan és la primera versió , publicada a les 8:00 hores del dia 30 de març de 2020.

A continuació us fem arribar els escrits tan del BAN Municipal, com l’actualització de les preguntes i respostes sobre les mesures del Real Decreto, (Actualització EN COLOR BLAU de les 12:00 h. del 05-04-2020) podeu clicar en els arxius per descarregar-los en format PDF o els podeu llegir sencers també en aquesta pàgina web. 915

BAN MUNICIPAL

ACTUALITACIÓ PREGUNTES I RESPOSTES

BAN MUNCIPAL

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, us recordemles mesures que s’han publicat al BOE (Real Decreto 463/2020).

Pel que fa a la mobilitat, es pretén reduir els desplaçaments i l’estada de la població a l’espai públic. El Decret només permet circular en els següents casos:

 1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 2. Assistència a instal·lacions sanitàries.
 3. Desplaçament al lloc de treball.
 4. Tornar al lloc de residència habitual.
 5.  Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 6. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
 7. Per causa de força major o per situació de necessitat.
 8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.
 9. Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies públiques per a la realització de les anteriors
  activitats o per al repostatge en estacions de servei.

A nivell de consum, el Decret garanteix l’abastiment de productes i béns de primera necessitat a la població i obliga a tancar establiments que no dispensin matèries bàsiques.

Us recordem que el Decret preveu també que, tota persona que contravingui aquestes disposicions, pot ser objecte de denúncia per part dels agents de l’autoritat.

A nivell municipal, les oficines de l’Ajuntament treballaran a porta tancada. En cas d’haver de realitzar qualsevol tràmit, ho podeu fer trucant al 972 421902 (de 09:00h a 14:00h) o escrivint a administració@lacelleradeter.cat. En cas d’emergència, podeu trucar al telèfon de vigilants 629 752 274 (les 24h del dia).

El mercat del dijous finalment es manté obert per a parades d’alimentació i productes frescos.

Igualment, us demanem que si sabeu d’alguna persona gran o especialment vulnerable que es trobi sola i pugui
necessitar ajuda, us poseu en contacte amb l’Ajuntament o bé amb Serveis Socials, al telèfon 972 129099.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

Xavier Boïgues i Codina,
Alcalde de la Cellera de Ter
La Cellera de Ter, 15 de març de 2020

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19 A CATALUNYA (versió 05/04/2020 12:00h)

Sobre mobilitat.

1. Em puc moure dins del meu municipi?
La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada. A més es manté vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí on hi ha controls per no entrar ni sortir, excepte els serveis essencials.

2. Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí?
No, perquè es manté el confinament a aquests municipis. Sí poden entrar i sortir les mercaderies en aquests municipis.

3. Puc entrar i sortir a la resta de municipis?
Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de persones amb necessitats). La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat.

4.Hi ha algun «certificat de mobilitat» o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?
S’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i no obligat. Està disponible al web del Departament d’Interior. Els Mossos d’Esquadra i les policies locals en disposaran de còpies impreses. Els establiments comercials autoritzats a l’obertura i els centres de treball poden tenir còpia impresa però no estan obligats. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020 a les 00.00 h.
Complementàriament, els treballadors que formen part dels serveis essencials tenen dret a disposar d’un certificat de la seva empresa conforme formen part d’una activitat considerada servei essencial, no es poden acollir al permís retribuït recuperable i han de dur a terme la seva activitat laboral. L’ús no és obligatori, però sí recomanable. S’ha publicat un model al BOE (Ordre SND/307/2020) i es recomana fer-ne ús per a les noves certificacions. No cal modificar les certificacions ja fetes a partir d’altres models.

5. Puc anar a la meva segona residència?
No està permès.

6. Puc anar a la meva segona residència si la meva parella té la residència habitual?
Només pot anar qui tingui la residència habitual

7. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si està a prop com allunyada del meu domicili?
Sí, entenent que es tracta d’atendre un menor. No està permesa l’entrada o sortida en el cas dels municipis on hi ha decretat confinament (Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí). Els jutjats de família de la ciutat de Barcelona han acordat la unificació de criteri per tal que el menor continuï amb el tutor que tingui actualment la tutela mentre duri l’estat d’alarma.

8. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?
Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o fer la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.

9. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que requereix sortir al carrer. Puc fer-ho?
Si és imprescindible fer-ho per prescripció d’un professional sanitari, social o del Departament d’Educació, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció
del professional. A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia.
Aquesta excepcionalitat també es pot aplicar a persones amb malalties que requereixin mobilitat, sempre que estigui degudament justificat per professionals sanitaris.

10. La gent pot sortir al carrer i comprar?
Només per les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment serà la mínima i imprescindible per realitzar la compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.

11. Què es recomana per anar a comprar?
Portar el nas i la boca tapats (mascareta o similar); fer servir guants per tocar els aliments; portar una bossa o un carretó propis; rentar-se les mans en tornar a casa. Abans de fer-lo servir, es pot utilitzar desinfectant per netejar la nansa per on s’agafa el carretó de la botiga.

12. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?
Només excepcionalment i de forma justificada. La compra s’ha de fer al més a prop possible
del domicili per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior.

13. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?
Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hagi contacte i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres. També per la recollida de menors d’edat en els domicilis dels progenitors/tutors, inclòs règim de custòdia compartida o similar. 

14. Puc visitar els meus familiars dependents?
Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el contacte físic.

15. Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?
Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

16. Puc portar els infants al parc?
No

17. Puc deixar els mes fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?
Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

18. Puc fer la compra per persones que no poden fer-ho per elles mateixes?
Sí, però quan li porteu no pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres.

19. Puc baixar les escombraries?

20. Puc baixar les escombraries del meu veí?
Sí, però sense tenir contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

21. Perquè no puc anar a veure als avis i passar la tarda amb ells?
Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se sentint acompanyats i comprova si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic) però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

22. Podem estar en els espais comunitaris de l’edifici on vivim?
No atès que és un espai privat d’ús públic.

23. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?
Només per a les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual. No se’n pot fer ús per a esbarjo, ni individual ni fent torns entre els veïns de l’edifici o de la comunitat, encara que sigui per a ús individual.

24. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?
Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili

25. Puc treure a passejar la meva mascota?
De forma individual cada persona, sempre a prop del domicili i pel temps mínim imprescindible.

26. Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer?
Només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi. S’ha de fer amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles.

27. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?
Només en el temps i forma imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.

28. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar?
Sí està permès en cas d’activitat professional amb animals de granja o similar.

29. Puc quedar amb gent al carrer?
No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites que no inclou les trobades.

30. Es poden fer reunions en l’àmbit privat, al meu domicili, associació, seu social o similar?
No estan permeses. A més, específicament s’han anul·lat les reunions físiques d’assemblees d’entitats esportives i dels òrgans col·legiats de persones jurídiques de dret privat, incloses les societats cooperatives.

31. Es pot anar a la platja?
No perquè no està inclòs en els casos en que es permet la mobilitat a la via pública.

32. Es pot anar a parcs o al bosc?
No perquè no està inclòs en els casos en que es permet la mobilitat a la via pública.

33. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual?
Sí, si és un hort del que cullen productes necessaris per a la subsistència. També, si és un hort on a més tenen animals que han de cuidar.
Amb anterioritat ja estava permès si hi ha activitat econòmica vinculada a l’hort. El desplaçament als horts s’ha de fer individualment. Queden exclosos d’aquest criteri els horts que hi puguin haveren segones residències, als quals segueix estant prohibit anar-hi.

34. Quina limitació hi ha pel què fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?
Sempre de forma individual .

35. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars?
En vehicles particulars, hi poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya una persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen la seva activitat al mateix centre de treball. Només serà possible en cas d’un dels desplaçaments permesos (centre sanitari, centre de treball o retorn a domicili) i si la persona que porta no pot conduir per les seves condicions particulars. Cal poder demostrar aquestes circumstàncies.
S’ha establert que, com a màxim, anirà una persona per cada fila de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just darrere l’un de l’altre). També està permès que un conductor porti al vehicle particular persones grans, menors, dependents o discapacitats que no tenen autonomia. En aquest cas, podran anar en el vehicle més de 2 persones però tots els acompanyants del conductor hauran de tenir alguna de les ndicions abans descrites, i evidentment cal respectar la capacitat màxima del vehicle.

36. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?
En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport. En el cas dels professionals o d’empresa en activitat laboral, inclòs el desplaçament al centre de treball, es permet més d’un ocupant si són treballadors d’un mateix centre de treball o  desenvolupen l’activitat professional conjuntament. Es recomana que l’ocupació sigui la mínima possible intentant que hi hagi separació entre els ocupants dels seients (posteriors o del davanter si és furgoneta amb tres places davanteres). Es comprovarà que el vehicle està a nom de l’empresa o autònom.

37. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?
Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual.

38. I dins de taxis i VTC?
Individualment, excepte si s’acompanya una persona discapacitada, menor o gran sense
autonomia. S’ha de seure als seients posteriors.

39. Puc anar a recollir un familiar a l’aeroport, a l’estació, …?
No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en espai públic. Sí està previst per l’acompanyament de persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).

40. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?
Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’ha suspès els terminis de tramitació administrativa (no es caduquen els tràmits durant aquests dies).

41. Podem compartir cotxe per anar al metge?
Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.

42. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?
Sí en el marc de la seva activitat laboral.

43. Puc anar a buscar un paquet a correus?
Sí, atès que el comerç postal està permès. Es recomana fer-ho només quan la recollida sigui imprescindible i inajornable.

44. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat? Es pot denunciar?
Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.

45. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?
Sí, en cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l’estat d’alarma o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.

46. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?
Es prohibeixen les vetlles en tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars, independentment de la causa de la mort. Es posposa la celebració de cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres fins a la finalització de l’estat d’alarma. La comitiva del sepeli o acomiadament per a la cremació del difunt es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes, a més, si s’escau, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió concreta, tot respectant sempre la distància d’un a dos metres entre ells.
En el cas de mort per la COVID-19, no es permeten pràctiques ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver. El Departament de Salut podrà establir i regular les condicions de prestació dels serveis funeraris adaptada a la situació de la COVID-19.
En alguns municipis s’han establert restriccions específiques, com en el cas de la ciutat de Barcelona, on no es permet la presència de familiars a l’enterrament.

47. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?
S’estan posposant totes les no urgents.

48. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?
S’estan posposant totes les no urgents.

49. Funciona el transport públic?
Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament en el gestor del servei.

50. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos…)?
Consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’ha suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles pels tràmits administratius).

51. He de canviar de pis i fer mudança. Puc?
Si és inajornable per venciment contractual o similar es pot considerar necessitat justificada. Porteu la documentació que ho acrediti.

52. Puc anar a donar sang?
Sí, responent a les crides que realitzi l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució

53. Que passa si es caduca el DNI en aquests dies?
S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

54. I en el cas del carnet de conduir?
La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.

55. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?
Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.

56. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?
Porteu els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només per a situacions de molta alta excepcionalitatSobre l’obertura d’activitats comercials o similars. Poden obrir?

57. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?
Sí, com a servei essencial, qualsevol botiga de venda d’aliments inclosos els preparats.

58. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?
Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

59. Puc anar a bars i restaurants?
Estan obligats a tancar.

60. Puc anar al cine o teatre?
Estan obligats a tancar.

61. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?
Estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius.

62. La biblioteca/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?
Estan obligats a tancar.

63. Estan oberts els hotels?
Se n’ha decretat el tancament en el termini màxim de 7 dies a partir del 19 de març. El tancament no afecta els usos extraordinaris amb motiu de l’emergència de la Covid-19 que estableixi l’autoritat sanitària, incloent-hi l’allotjament de persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o per causa de força major o situació de necessitat. Els hotels que expressament poden restar oberts els publica al BOE l’autoritat sanitària

64. I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes?
S’aplica el mateix criteri que per als hotels. A més, cal tenir en compte que no està permès el desplaçament amb autocaravanes, excepte el retorn a domicili, ni ubicar-se en espais naturals, sinó únicament a l’espai que hagi habilitat el municipi.

65. I les persones que estiguin hostejades de manera estable i de temporada?
Poden continuar hostatjats només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament (no en els serveis comuns) que els permeti desenvolupar les activitats de primera necessitat. No s’acceptaran nous allotjats en cap cas.

66. Els centres comercials estaran oberts?
Estan obligats a tancar.

67. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir?
Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o ccorrespondència, tintoreries i bugaderies.

68. Clíniques veterinàries?
La seva obertura està específicament prevista i autoritzada

69. Perruqueries?
L’obertura del local no està permesa. Sí que està permesa la prestació professional de l’activitat a domicili. Es pot incloure el servei a animals domèstics per necessitat justificada.

70. Ferreteries?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes pels locals minoristes.

71. Botigues d’electrodomèstics?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

72. Botigues de recanvis?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes pels locals minoristes.

73. Immobiliàries i altres similars?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes.

74. Notaries?
Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a actuacions de caràcter urgent.

75. Botigues de cigarretes electròniques?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. Sí poden obrir les botigues de tabacs.

76. Botigues de mòbils?
Sí, com a excepció prevista pels locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions):

77. Locutoris?
No perquè no s’inclou en les excepcions d’obligació de tancament de locals oberts al públic. Sí que està permesa l’activitat comercial d’equips tecnològics i de telecomunicacions que puguin realitzar.

78. Hípiques?
No pel que fa a l’obertura al públic perquè seria assimilable als hipòdroms. Cal entendre que sí poden accedir per l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable.

79. Tallers mecànics d’automoció?
Sí, se’n permet l’obertura però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.

80. ITV?
S’ha aplicat el criteri de tancament

81. Empreses de lloguer de vehicles?
No està permesa l’obertura del local comercial perquè té la consideració d’activitat comercial
minorista. S’ha de permetre el retorn de vehicles prèviament llogats.

82. Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional?
Està permesa l’obertura del local comercial però només per lloguer de vehicles professionals.

83. Llibreries i quioscos?
Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per la venda de premsa i papereria).

84. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?
Només està específicament permesa l’entrega a domicili.

85. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?
Només venda per emportar. En cap cas consumició a l’establiment.

86. Els forns de pa poden vendre begudes inclòs cafè?
Només venda per emportar. En cap cas consumició a l’establiment.

87. Poden continuar les obres a la via pública?
Sí perquè no és una activitat comercial minorista.

88. I les protectores d’animals?
Sí, però no es podrà passejar als animals en grups de persones.

89. I els mercats municipals?
Sí, els mercats municipals corresponents a instal·lacions fixes no temporals poden funcionar, però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia.

90. Botigues de begudes?
Sí.

91. Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?
Està permès el comerç per internet, telefònic o correspondència. Per tant, pots fer la comanda per aquests mitjans.

92. Està permesa la compravenda entre particulars?
No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat

93. Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?
Sí, per exemple una fusteria que tingui taller propi, pot treballar si està tancada al públic.

94. Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir?
No, només poden treballar a porta tancada. Poden prestar servei de reparació a domicili.

95. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?
No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.

96. Poden obrir els planters d’hort?
Sí, per la part d’horta que forma part de la cadena agroalimentària. No per al públic en general, només per als professionals.

97. Es pot treballar en una explotació forestal?
Sí, està permès per la part de combustibles i elements de paqueteria i similars.

98. Està permesa la venda de bombones de butà?
Sí, com a servei bàsic i especificat a la llista d’activitats laborals considerades servei essencial.

99. Estan permeses les reparacions d’urgència?
Sí, pel que fa a serveis bàsics com el subministrament elèctric, la calefacció i el gas, l’aigua i les telecomunicacions. No es permet, però, l’obertura del local comercial al públic.

100. Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris?
Sí, poden obrir les parades d’alimentació, begudes i productes higiènics i d’alimentació animal d’aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.

101. Quines són les mesures que han d’adoptar els mercats setmanals, no sedentaris?
Han d’evitar les aglomeracions: cal garantir que no ocupen més d’1/3 de l’espai i que sols s’hi accedeix per llocs controlats, sense superar en cap moment les 1.000 persones d’aforament. Dins del mercat, les parades s’han de col·locar separades 2 metres a banda i banda i a 6 metres de la parada del davant. Els clients han de fer cua i mantenir entre ells una distància de 2 metres, i no poden tocar els productes si no és que el paradista els facilita guants d’un sol ús.

Altres.

102. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?
D’informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas per informació.

103. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?
Contrasta sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenviïs informació que no sigui de fonts oficials i no hagis comprovat prèviament.

104. S’han accelerat els tràmits per defuncions?
Sí, s’ha previst poder practicar els enterraments, incineracions o donació del cadàver a la ciència sense que hagin transcorregut 24 hores de la mort, sempre i quan no sigui contrari a la
voluntat de la persona difunta o dels seus hereus.

105. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?
Sí, la separació entre treballadors i treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d’un metre i mig de distància. No és aplicable a professionals que, per raó de la seva activitat, han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com és el cas dels serveis essencials. L’excepció no s’aplica als treballadors d’indústria d’abastiment alimentari i servei de centres de distribució (magatzems i centres logístics), establiments en què es produeixin aliments (granges, llotges, fàbriques de pinso per a alimentació animal, escorxadors) i subministrament de béns i serveis per al seu normal funcionament.

106. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?
Sí.

107. Què es considera un servei essencial?
Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors

108. He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la?
Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari. No obstant això, els desplaçaments s’han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants.

109. Quins són els grups de més risc?
Salut indica que els grups de més risc són les persones d’edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.

110. A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?
Al contenidor de rebuig: en cap cas al contenidor d’envasos (groc). En el cas d’un domicili on resideix una persona infectada per la COVID-19 o en quarantena, caldrà que la brossa es gestioni d’acord a les mesures preventives de seguretat que estableix Salut.

111. Està permesa la recollida dels aliments que es puguin fer malbé?
Sí, es permet als ajuntaments organitzar la recollida d’aliments quan hi hagi risc que es facin malbé (per exemple, el que es disposi a escoles municipals), per tal d’evitar el malbaratament i alhora amb l’objectiu d’abastir els col·lectius més vulnerables a través de bancs d’aliments o similars. Es farà sempre amb el vistiplau de l’activitat corresponent i respectant les mesures de prevenció establertes per l’autoritat per a la COVID-19 i per a la manipulació d’aliments.