Bases reguladores, barra de bar, festes del roser 2022

Amb la finalitat de donar suport a les entitats del poble que organitzen activitats durant l’any pel veïns del municipi, es creen aquestes bases amb l’objecte de regular l’atorgament de la llicència per …