Festes del Roser 2022

Benvolguts/des en aquesta pàgina del web municipal hi podreu hi podreu trobar els cartells de tots els actes de les Festes del Roser 2022 i també el llibret amb els escrits de les entitats.

Pressupostos participatius 2022

Aquest és el cinquè any que des de l’Ajuntament volem decidir amb tu una part de les inversions del pressupost municipal. És per aixo que inno­vem en la proposta deis pressupostos partici­pats.