Month: abril 2022

Festes del Roser 2022

Benvolguts/des en aquesta pàgina del web municipal hi podreu hi podreu trobar els cartells de tots els actes de les Festes del Roser 2022 i també el llibret amb els escrits de les entitats.

Read More »

Pressupostos participatius 2022

Aquest és el cinquè any que des de l’Ajuntament volem decidir amb tu una part de les inversions del pressupost municipal. És per aixo que inno­vem en la proposta deis pressupostos partici­pats.

Read More »