Ple Ordinari del dia 26 de maig de 2022

Es convoca en Sessió Ordinària el Ple de l’Ajuntament, el 26 de maig de 2022 a les 18:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a
continuació

Servei de recollida porta a porta

A partir del dia 9 de maig de 2022 comença a la Cellera de Ter el servei de recollida porta a porta. Aquest servei consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció….