Bases reguladores, barra de bar, festes del roser 2023

Amb la finalitat de donar suport a les entitats del poble que organitzen activitats durant l’any pel veïns del municipi, es creen aquestes bases amb l’objecte de regular l’atorgament de la llicència per …

Ple Ordinari – 23 de març de 2023

Es convoca el Ple de l’Ajuntament, pel 23 de març de 2023 a les 18:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació,

Anunci d’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes PERI-1

Anunci d’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes PERI-1. La documentació referida a aquests expedients podrà consultar-se en les dependències de la
Secretaria d’aquest ajuntament, en hores d’oficina i al web municipal (www.lacelleradeter.cat).
La qual cosa es fa pública per al

Dia internacional de les dona treballadora (2023)

Un any més, i com cada any, el dia 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones per reivindicar el feminisme i denunciar un sexisme que intenta perpetuar-se amb diferents formes…