Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Reduïm la velocitat
12 de maig de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Reduïm la Velocitat
12 de Maig de 2021

A La Cellera reduïm la velocitat a 30 km/h.

En aplicació de l’article 50 del Reglament General de Circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre i modificat pel Reial Decret 970/2020 de 10 de novembre i que entra en vigor l’11 de maig de 2021.

Què diu la norma

El Reglament proposa rebaixar el límit genèric de velocitat en les vies urbanes a 30 km/h. L’autoritat municipal pot rebaixar o augmentar els límits prèvia senyalització específica.

Article 50. Límits de velocitat en vies urbanes i travessies. El límit genèric de velocitat en vies urbanes és de:

  • 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera.
  • 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació.
  • 50 km/h en vies de dos carrils o més per sentit de circulació.

A la Cellera de Ter al no disposar de vies amb 2 carrils de circulació per sentit, el límit de velocitat a tot el muncipi és de 30 km/h excepte en les zones de prioritat per a vianants com per exemple en algun tram del carrer major que aquest límit és de 20 km/h.

Aprofitem per recordar-vos  que s’ha de senyalitzar correctament l’hora d’arribada en els aparcament amb zona blava, si algú no disposa dels discs de senyalització horaria us informem que en unes setmanes en tindrem a l’Ajuntament. i finalment remarcar la prohibició d’aparcar en les zones de càrrega i descàrrega en l’horari establert per aquest fi.