Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Admesos, Exclosos, plaça de tècnic/a auxiliar de bibliotecari/a
12 de Juny de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Admesos, Exclosos, plaça de tècnic/a auxiliar de bibliotecari/a
12 de juny 2020

Anunci

ANUNCl sobre aprovació provisional de la llista d’admesos i exclosos d una plaça de tècnic/a auxiliar de bibliotecari/a, a temps parcial i en règim de personal laboral temporal, i la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals de l’Ajuntament de la Cellera de Ter.

Es fa públic el Decret de d’Alcaldia núm. 382/2020 , de data 11 de juny de 2020, relatiu a l’aprovació provisional de la llista d’admesos i exclosos d’una plaça de tècnic/a auxiliar de bibliotecari/a, a temps parcial i en règim de personal laboral temporal, i la creació d’una borsa de Treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals de l’Ajuntament de la Cellera de Ter- Per més informació obriu l’arxiu adjunt

Arxiu (Pdf)