Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Admesos i Exclosos borsa treball temporal brigada
17 de Juny de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Admesos i Exclosos borsa treball temporal brigada
17 de juny 2020

Anunci

ANUNCl sobre aprovació provisional de la llista d’admesos i exclosos d’una borsa de personal laboral d’operaris/es de la brigada municipal per cobrir, mitjançant
contractacions laborals temporals, les necessitats que es produeixin durant els tres propers anys. (Exp:X202000034)

Es fa públic el Decret de d Alcaldia núm. 397, de data 17 de juny de 2020, relatiu a l’aprovació provisional de la llista d’admesos i exclosos d’una borsa de personal laboral d’operaris/es de la brigada municipal per cobrir mitjançant contractacions laborals temporals les necessitats que es produeixin durant el tres propers anys, pel qual es disposa:

Document (Pdf)