Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Reurbanització del carrer Mossèn Auseller
10 de Juliol de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Reurbanització del carrer Mossèn Auseller
10 de juliol 2020

Edicte

Aprovació defmitiva del projecte de reurbaoització del carrer Mossèn Auseller de la Cellera de Ter. Ref. 3045-000001-2020 (X2020000360)

La Junta de Govern Local en la sessió ordinàría celebrada el dia 9 de juliol de 2020 va aprovar definitivament el projecte de reurbanització del carrer Mossèn Auseller de la Cellera de Ter redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva amb un pressupost per contracte de 102.849,65€ (84.999, 71 € + 17.849,94€ N A).

Per més informació podeu obrir l’arxiu PDF adjunt.

Arxiu (Pdf)