Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Participació Ciutadana
10-03-2023
LA CELLERA INFORMACIÓ
Participació Ciutadana
10-03-2023

Aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de La Cellera de Ter

El Ple de l’Ajuntament de la Cellera de Ter en sessió ordinària celebrada en data 1 de desembre de 2022 va acordar aprovar inicialment el Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de La Cellera de Ter.

L’objectiu d’aquest Reglament és millorar la qualitat democràtica en la presa de decisions establint mecanismes de participació que impliquin la ciutadania en la vida col·lectiva i en els assumptes públics i donar resposta als reptes que tenim al davant.

Podeu consultar l’Edicte (Fitxer adjunt) per ampliar aquesta informació. També podeu veure el vídeo del Ple municipal del dia 1 de desembre de 2022 en el qual s’explica la necessitat de l’aprovació del reglament.

Edicte

Reglament

Podeu trobar aquesta aprovació en el punt nº 10 del Ple del dia 1 de desembre de 2022