Degut a la situació excepcional generada per el CoVid 19, la setmana passada es va anunciar que quedaven aturats els cobraments de tots els impostos municipals i suspès el calendari de pagament que fixa els terminis de recaptació.

Així mateix informàvem també que el Servei de Gestió tributària i Cadastral

Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Aturats els cobraments de tots els impostos municipals
23 de Març de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Aturats els cobraments de tots els impostos municipals
23 de Març de 2020

Aturats els cobraments de tots els impostos municipals

Degut a la situació excepcional generada per el CoVid 19, la setmana passada es va anunciar que quedaven aturats els cobraments de tots els impostos municipals i suspès el calendari de pagament que fixa els terminis de recaptació.

Així mateix informàvem també que el Servei de Gestió tributària i Cadastral no farà l’assistència presencial dels dilluns fins a nou avís.  Per qualsevol consulta referent a temes tributaris i cadastrals us podeu adreçar al telèfon 972 840178 i al mail scolomatributs@selva.cat, això és degut perquè l’Ajuntament de la Cellera de Ter te derivats el servei de recaptació d’impostos i tributs al Consell comarcal de la Selva.

La suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació, relacionats amb els expedients de naturalesa tributària. La Suspenció i interrupció  dels terminis de prescripció i caducitat, relacionat amb els expedients de naturalesa tributària i la suspenció de  l’atenció presencial (les oficines romandran tancades, prioritzant l’atenció telefònica i la tramitació telemàtica). estan publicades en una resolució de Presidència (2020P 300) del consell comarcal de la Selva amb data 16 de març de 2020.

El Consell Comarcal informa que:

Les persones usuàries tenen a la seva disposició:

1. La tramitació telemàtica d’autoliquidacions i gestions tributàries, així com el registre electrònicque el Departament de Gestió Tributària té habilitat per als tràmits que no disposin de funcionalitat telemàtica pròpia.

2. Es poden formular consultes de naturalesa tributària pels següents canals: scolomatributs@selva.cat

Les mesures anteriors estaran vigents i s’aplicaran durant la vigència de l’estat d’alarma com a conseqüència de la situació d’excepcionalitat provocat pel COVID-19, decretat mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i podran ésser automàticament prorrogades o modificades, en els termes que s’acordin per part del Govern

Aquestes decisions estan pensades per alleugerir la càrrega econòmica a la ciutadania davant la crisi del Coronavirus.