Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Llicència ocupació temporal
19 de Febrer de 2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Llicència ocupació temporal
19 de Febrer de 2022

Bases reguladores per l’atorgament de llicència d’ocupació temporal del domini públic mitjançant la instal·lació d’una barra de bar amb motiu de les festes del roser 2022.

Amb la finalitat de donar suport a les entitats del poble que organitzen activitats durant l’any pel veïns del municipi, es creen aquestes bases amb l’objecte de regular
l’atorgament de la llicència per l’ocupació temporal del domini públic mitjançant la instal·lació i gestió de la barra del bar situada en l’espai habilitat per la celebració dels
actes de les Festes del Roser, que se celebrarà els dies 21, 22, 23, 24 i 25 d’abril.

Atenció!

El termini de la presentació de les sol·licituds finalitza el 4 de març de 2022.

bases

Edicte – Ampliació termini