Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

Butlletí Municipal Cellerenc

El Butlletí Municipal Cellerenc és d’edició bianual, conté informació variada de l’activitat municipal, sobretot informació institucional de les diferents regidories amb la tasca de govern i també la dels diferents grups que composen l’organigrama consistorial. També hi podeu trobar informació de les entitats i informació de servei entre d’altres.

Desembre 2022

Desembre 2022

Butlletins Anteriors

Butlletins Anteriors

BMC 99 (Juliol 2022)

BMC 98 (Desembre 2021)

BMC 97 (Juliol 2021)

BMC 96 (Desembre 2020)

BMC 95 (Juliol 2020)

BMC 94 (Desembre 2019)

BMC 93 (Agost 2019)

BMC 92 (Gener 2019)

BMC 99 (Juliol 2022)

BMC 98 (Desembre 2021)

BMC 97 (Juliol 2021)

BMC 96 (Desembre 2020)

BMC 95 (Juliol 2020)

BMC 94 (Desembre 2019)

BMC 93 (Agost 2019)

BMC 92 (Gener 2019)