Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

Us fem saber que l’Ajuntament de la Cellera de Ter i el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva han elaborat el calendari fiscal per a l’exercici de 2021 dels diferents ingressos de dret públic de venciment periòdic del nostre municipi. S’han previst els períodes i els dies de cobrament que es detallen:

Aquests períodes de cobrament són per aquelles famílies que no tenen els rebuts domiciliats, ja que en el cas que us cobrin aquets impostos per domiciliació bancària es descomptaran en els primers dies del període de venciment.

La gestió de tributs de l’Ajuntament de la Cellera de Ter està delegada al consell comarcal de la selva. Si teniu qualsevol dubte al respecte podeu contactar amb el Consell Comarcal o també podeu fer la consulta presencialment tots els dilluns (excepte festius) de 09:00 a les 13:30h a les oficines ubicades als baixos del Grup Estel

Passeig de Sant Salvador, 19
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 01 78
Fax. 972 84 21 01

scolomatributs@selva.cat
www.selvatributs.cat

IVTM / Cementiri

Període de cobrament: Juny – Juliol 

Escombraries / Clavegueram Entrada vehicle / Canaleres / Balcons / Guals

Perióde de cobrament: Juny – Juliol (1ª fracció 60% rebuts Domiciliats)

IBI - Urbana

Període de cobrament: Juliol – Agost (1ª fracció 60% rebuts Domiciliats)

IBI Rústica/ IBI característiques esp./lAE

Període de cobrament: Octubre – Novembre 

Escombraries / Clavegueram Entrada vehicle / Canaleres / Balcons / Guals

Perióde de cobrament: Octubre – Novembre (2ª fracció 40% rebuts Domiciliats)

IBI - Urbana

Període de cobrament: Novembre – Desembre (2ª fracció 40% rebuts Domiciliats)

Escola bressol

Període de cobrament: Mensual, de Setembre a Juliol

Mercat Setmanal

Període de cobrament
4r trimestre 2020, Gener – Febrer
1r trimestre 2021, Abril – Maig
2n trimestre 2021 Juliol – Agost
3r trimestre 2021 Octubre – Novembre.