Ple Ordinari del 3 de desembre de 2020

El dia 3 de desembre es va celebrar l’últim Ple ordinari d’aquest Ajuntament, un Ple important en el qual s’aprovava entre altres coses el Pressupost Municipal

Pla de polítiques de dones de la Selva

El Pld de l’Ajuntament en sessió ordinària va aprovar Aprovar l’adhesió del municipi de la Cellera de Ter al Pla de Dones de la Selva pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023.

Subvencions casals, llibres, material escolar…

Per acord de Ple de data 16 de juliol de 2020 s’ha aprovat inicialment les bases d’atorgament ajudes per participar en casals d’estiu, l’adquisició de llibres de text