Bases i convocatòria plaça vigilant municipal.

Edicte d’aprovació de les bases i convocatòria de les proves selectives que han de regir la selecció d’un vigilant municipal en règim de funcionari interí i creació d’una borsa de treball. Per Junta de Govern

Registre Padró Municipal d’Habitants

l’Ajuntament de la Cellera de Ter posa a disposició dels/les ciutadants/nes la tramitació necessària per inscriure’s en el padró municipal d’habitants per a totes

Decret resolució places brigada jove

En data 23 d’abril de 2020 es va aprovar, en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, les bases per la selecció de dos joves del municipi, un jove per a treballar