Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Brigada Jove
22 abril de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Brigada Jove
22 abril 2021

Bases específiques i convocatòria per la selecció de 2 joves per treballar al projecte brigada jove de l’ajuntament de la cellera de ter estiu 2021.

Objecte de la Convocatòria

Selecció de dos joves del municipi, un jove per a treballar com a ajudant de brigada municipal (de 18 a 20 anys) i un jove per treballar com a auxiliar d’oficines municipal (de 16 a 20 anys), la contractació s’inclou dins dels Projecte formatiu-laboral Brigada Jove.

L’alcaldia acorda que el projecte Brigada Jove i la respectiva contractació dels dos joves, es considera un sector prioritari pels òrgans de govern, amb motiu de l’alta taxa d’atur juvenil i les dificultats que tenen actualment els i les joves per accedir al mercat de treball. L’objectiu d’aquesta convocatòria pretén, oferir una oportunitat laboral als joves del municipi per la millora de l’ocupabilitat i facilitar l’accés a una feina oferint un acompanyament formatiu en un entorn laboral proper.

Bases de la convocatòria

Annex 1. model d’instància per a la participació en la selecció de 2 joves per la brigada jove estiu 2021

Annex 2. model d’autorització paterna/materna per a menors d’edat

Bases de la convocatòria

Annex 1. model d’instància per a la participació en la selecció de 2 joves per la brigada jove estiu 2021

Annex 2. model d’autorització paterna/materna per a menors d’edat

Omplir la documentació i accedir a la seu electrònica
Atenció: No s’acceptaran les sol·licituds entrades abans del 28 d’abril. 

Un cop hagueu omplert els models d’instància, heu d’accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament i presentar-la mitjançant instància genèrica juntament amb tota la documentació que es demana respectivament a cada sol·licitud.

Documentació Requerida:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la titulació exigida.
 • Autorització paterna/materna (Menors).
 • Currículum vitae.

Procediment

 1. Baixar Model Sol·licitud segons necessitats
 2. Omplir adequadament
 3. Desar a l’Ordinador, tauleta o telèfon mòbil
 4. Tenir a punt la resta de documentació requerida
 5. Entrar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Instància genèrica
 6. Omplir instància i adjuntar sol·licitud i documentació.
 7. Finalitzar tràmit i esperar resposta electrònica.