Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Programa - Joves en pràctiques
13 d'Agost de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Programa - Joves en pràctiques
13 d'Agost de 2021
L’Ajuntament de la Cellera de Ter posa en marxa una nova convocatòria del programa “Joves en Pràctiques” beneficiaris de la Garantia Juvenil, gràcies a la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil per a la contractació amb caràcter temporal (sis mesos) i a temps complert d’un contracte en pràctiques d’un/a tècnic/a de gestió administrativa.
 
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar a través d’instància genèrica a la seu electrònica de l’Ajuntament de la Cellera de Ter, el període finalitza el 5 de setembre (inclòs).
 
Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil; estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; acreditar la possessió d’un títol universitari que els habiliti per a l’exercici professional; complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques, i no haver participat en les convocatòries 2019 i 2020.
 
El programa de Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil a través d’accions de formació, inserció, emprenedoria i orientació.