Es convoca en Sessió Ordinària el Ple de l’Ajuntament, el 30 de Gener de 2020 a les 18:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Es convoca en Sessió Ordinària el Ple de l'Ajuntament.
29 de Gener de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Es convoca en Sessió Ordinària el Ple de l'Ajuntament.
29 de Gener de 2020

DECRET ALCALDIA - Es convoca en Sessió Ordinària el Ple de l'Ajuntament.

Es convoca en Sessió Ordinària el Ple de l’Ajuntament, el 30 de Gener de 2020 a les 18:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

  • Aprovació de les actes anteriors.
  • Donar compte de decrets.
  • Proposta d’acord aprovació de l’acta de la Mesa de Negociació del dia 12 de desembre de 2019 (X2019001106).
  • Proposta d’acord aprovació de la modificació puntual del les normes Subsidiàries, regulació del Sòl No Urbanitzable (X2020000067).
  • Assumptes urgents
  • Informacions d’alcaldia.
  • Precs i preguntes.

Adjuntem Decret (arxiu pdf).