Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Contractació laboral temporal
28 d'Abril 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Contractació laboral temporal
28 d'Abril de 2020

Edicte d’aprovació de bases i convocatòria que han de regir la selecció per la contractació laboral temporal de 1 peó de la brigada i 1 auxiliar administratiu pel període d’un mes i amb una jornada de  temps parcial de 20 hores/setmanals.

Edicte (Arxiu PDF)

Model d'instància

Instància per a la participació en la selecció de 2 joves per la brigada jove, estiu 2020.

Autorització paterna/materna menors

Model d’autorització paterna/materna per a menors d’edat.

Enllaç a la seu electrònica

Fent clic en la imatge sereu redirigits a la seu electrònica de l’Ajuntament de la Cellera de Ter a on podreu presentar tota la documentació requerida mitjançant instància genèrica.