Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Benvingut
08 de març de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Benvingut
08 de març de 2021

D’acord amb la proposta de l’òrgan de selecció del procés selectiu d’una plaça de vigilant municipal mitjançant el procediment de concurs oposició lliure en règim de funcionari interí i la creació d’una borsa de treball es nomena al Sr. JORDI GRABULOSA PONS com a funcionari interí de l’Ajuntament de la Cellera de Ter mitjançant Decret d’Alcaldia número 69 de data 22 de febrer de 2021.


Des de l’Ajuntament de la Cellera de Ter li donem la benvinguda i que sigui per molts anys.

Felicitats i molt bona feina!