Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 27 de Maig
26 de Maig 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari 27 de maig 2021
26 de Gener de 2021

Es convoca el Ple de l’Ajuntament de la Cellera de Ter en Sessió Ordinària pel dia 27 de maig de 2021 a les 18:00 per tractar els assumptes que us detallem a continuació. Aquest Ple es farà a la Sala de Plens de l’Ajuntament, però serà tancat al públic a causa de les restriccions dictades pel Govern per la contenció de la COVID-19, però es podrà seguir pel nostre canal de YouTube.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 25 de març de 2021
2.- Donar compte dels decrets del núm. xx al xx (X2021000455)
3.- Aprovació del PAE en sòl no urbanitzable El Laberint del Pastor (X2020001011)
4.- Revocació de la delegació de competències en matèria de gestió de residus al Consell Comarcal de la Selva (X2021000431)
5.- Moció de la Mat de Riudarenes (X2021000369)
6.- Assumptes urgents
7.- Informacions d’alcaldia
8.- Precs i preguntes