Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Es convoca la Sessió Ordinària del Ple Municipal
15 de Juliol 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Es convoca la Sessió Ordinària del Ple Municipal
15 de Juliol 2020

Vídeo del Ple

L’Ajuntament de la Cellera de Ter estava esperant el material necessari per poder fer aquest directe en condicions i malauradament no ens va arribar. Això va provocar que el directe es fes amb mitjans de poca qualitat que han fet que el vídeo tingui moltes mancances. Tot i això es pot seguir i entendre suficientment. Esperem poder comptar amb el material la pròxima vegada. Disculpeu les molèsties.

Decret D'alcaldia

Es convoca la Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 16 de juliol de 2020 a les 18:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen en aquesta pàgina. Aquesta sessió Plenària torna novament a la Sala de Plens de l’Ajuntament de la Cellera de Ter i serà retransmesa també pel canal de YouTube de la corporació.

A causa de tot el tema de la pandèmia de la Covid-19 es prendran totes les mesures de seguretat possibles per evitar contagis, és per això que es demana als veïns i veïnes que hi vulguin assistir la utilització de mascareta i del gel desinfectant que trobareu a la sala.

En referència a la retransmissió del Ple per Youtube voldríem aclarir que l’Ajuntament està a l’espera d’un material per poder fer un directe de qualitat, aquest material no ens ha arribat encara per una falta d’estoc causada pels problemes de seguretat originats per la pandèmia i per tant es farà amb uns altres mitjans que podrien fer baixar una mica aquesta qualitat. Esperem poder disposar d’aquest material al proper Ple.

Assumptes a tractar

  1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari de 28 de maig de 2020.
  2. Donar compte dels decrets d’alcaldia del número 332 al número 462
  3. Proposta d’acord per actualitzar el Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) (X2020000541)
  4. Proposta per aprovar les bases reguladores d’atorgament de subvencions per a participar en casals d’estiu, l’adquisició de llibres de text i material escolar i la realització d’activitats extraescolars a la Cellera de Ter i l’obertura de la convocatòria per a l’any 2020 (X2020000542)
  5. Proposta d’acord per aprovar la incorporació i verificació del Text refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries, regulació del sòl no urbanitzable (X2020000453)
  6. Proposta d’acord per aprovar definitivament el projecte d’obra pública ordinària de construcció d’un cobert destinat a espai polivalent al municipi de la Cellera de Ter presentat per la UTE Red Green Studio i Ramón de Godó Llimona (X2020000307)
  7. Proposta d’acord per aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària, del contracte d’execució de les obres de construcció d’un Cobert destinat a espai polivalent al municipi de la Cellera de Ter (X2020000466)
  8. Proposta d’acord d’aprovació de les dates de festes locals per a l’any 2021 (X2020000487)
  9. Assumptes urgents
  10. Precs i preguntes

Arxiu (Pdf)