Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
instruccions sobre la gestió de residus en la situació de crisis sanitària
27 Abril 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
instruccions sobre la gestió de residus en la situació de crisis sanitària
27 Abril 2020

BAN Municipal

FAIG SABER que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte  Demogràfic arran de l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la que  s’estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisis  sanitària ocasionada por el COVID-19, ha adoptat la instrucció que es  transcriu a continuació sobre gestió de residus domèstics… Pots seguir llegint el BAN municipal fent clic en el següent arxiu PDF

Arxiu