Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Priorització de propostes
23 d'abril de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Priorització de les propostes
23 d'abril de 2021
Un total de 94 propostes són les que es van presentar en aquesta edició dels pressupostos participatius. Aquestes 94 propostes van quedar agrupades en un total de 45, que són les que es van treballar durant la fase de validació. Com sabeu, aquesta fase de validació ha servit per ubicar cada una de les propostes segons si són vàlides, es descarten perquè no cumpleixen els requisits de participació o bé, no passen el tall perquè són propostes que l’ajuntament ja té previstes al pressupost d’enguany i per tant a executar l’any 2021. 

D’aquesta manera, un cop fet aquest procés, van quedar un total de 33 propostes vàlides, que han estat les que s’han treballat en el taller de priorització que es va realitzar el passat divendres 16 d’abril. En aquest taller, les persones participants van debatre i deliberar quines eren les propostes que consideraven més interessants i per tant serien les que passen a la votació final. En els documents adjunts, us facilitem tota la informació de les propostes, així com el llistat d’aquelles propostes que s’hauran de votar. Enguany, enlloc de deu propostes se’n podran votar fins a onze, ja que les dues últimes propostes amb més vots, tenien la mateixa puntuació. 
 
Ara comença la fase de valoració econòmica de cada una de les propostes i en breu es podran votar i així triar quina o quines propostes són les gaunyadores d’aquest nova edició dels pressupostos participatius. 

Dossier amb totes les propostes, revisades i separades  segons validació. Les descartades tenen l’explicació pel qual ho són: 

De les 33 propostes vàlides en passen 11 a la votació final. En aquest document podeu veure l’ordre final que varen quedar després del taller de priorització.

Dossier amb totes les propostes, revisades i separades  segons validació. Les descartades tenen l’explicació pel qual ho són: 

De les 33 propostes vàlides en passen 11 a la votació final. En aquest document podeu veure l’ordre final que varen quedar després del taller de priorització.