Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Subvenció de 50.000 € (Diputació de Girona)
22 de Juliol de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Subvenció de 50.000 € (Diputació de Girona)
22 de juliol 2020
El Departament de Presidència de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de la Cellera de Ter una subvenció exclosa de concurrència per al finançament de l’espai natural i arqueològic de la muntanya de Canet (1a fase) de 50.000,00€.

Muntanya de Canet

Altres fotografies relacionades