Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a de gestió administatiu/va
18 de Juliol de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a de gestió administatiu/va
18 de Juliol de 2020

EDecret d'Alcaldia

Després de l’estimació per part del consistori a una al·legació per part d’un aspirant que ha sigut admesa es torna a publicar el llistat provisional de persones admeses i excloses per al procés selectiu d’una plaça de tècnic/a de gestió administatiu/va a jornada completa i en règim de funcionari/ària interí/ina i la creació d’una borsa de treball per a la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals.

Podeu veure tota la informarció clicant sobre l’arxiu PDF

Arxiu (Pdf)