Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Plaça encarregat brigada
15 de febrer de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Plaça encarregat brigada
15 de febrer de 2021

S’aprova definitivament el llistat d’aspirants admesos i exclosos pel procés selectiu d’una plaça d’encarregat/da de la brigada municipal en règim de laboral temporal i creació d’una borsa de treball. Podeu ampliar aquesta informació fent clic en l’arxiu adjunt.