Adjuntem model d’instància  per a totes aquelles empreses o autònoms que vulguin instal·lar una atracció per la festa major. En aquestl model d’instància hi podreu trobar els requeriments i sol·licitud de documentació necessària que s’haurà de presentar juntament amb tota la

Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Model d'instància per la instal·lació d'atraccions per la festa major.
23 de Gener de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Model d'instància per la instal·lació d'atraccions per la festa major.
23 de Gener de 2020

Model d’instància per la instal·lació d’atraccions per la festa major.

Festes del Roser, del 25 al 27 d’Abril de 2020.

Adjuntem model d’instància  per a totes aquelles empreses o autònoms que vulguin instal·lar una atracció per la festa major ” Festes del Roser”. En aquest model d’instància hi podreu trobar els requeriments i sol·licitud de documentació necessària que s’haurà de presentar juntament amb tota la documentació per instància genèricadins la Seu Electrònica.

No es validaran les sol·licituds si la instància no està degudament omplerta, signada i amb tota la documentació necessària adjuntada.

En aquesta mateixa pàgina podeu trobar el botó corresponent que enllaça amb la Seu Electrònica.

Data límit per presentar instàncies dins al 14 d’Abril de 2020.

Model d'instància

Enllaç a la Seu Electrònica