Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Pla anual de control financer
09 de desembre de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Pla anual de control financer
9 de desembre 2020

Pla anual de control financer per l'exercici 2021

El Pla anual de control financer té com a objectiu final  assegurar un model eficaç de control intern que asseguri, amb mitjans propis o externs, el control efectiu d’almenys el 80% del pressupost general consolidat de l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció interventora i de control financer.

Podeu ampliar aquesta informació clicant en l’arxiu adjunt

Arxiu (Pdf)