Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Extraordinari - 4 de Novembre
3 de Novembre 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Extraordinari - 4 de Novembre
3 de Novembre de 2021

CONVOCAR Sessió Extraordinària de Ple de l’Ajuntament, el 9 de novembre de 2021 a les 18:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d’assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l’antelació necessària.

ORDRE DEL DIA:

1.- Proposta d’acord de modificació de les ordenances fiscals de l’exercici 2022. 

2.- Proposta d’acord de la moció del grup municipal unió i força osorenca en defensa del territori i rebuig al projecte d’una indústria extractiva al municipi d’Osor.