Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 26 de gener
25 de Gener de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari 26 de gener
25 de Gener de 2021

Es convoca el Ple de l’Ajuntament de la Cellera de Ter en Sessió Ordinària pel dia 26 de gener de 2023 a les 18:00 per tractar els assumptes que us detallem a continuació. 

 1. Aprovació de l’acta anterior de la sessió ordinària d’1 de desembre de 2022.
 2. Donar compte de decrets (núm. 856 del 2022 al núm. 34 del 2023)
 3. Decrets a ratificar
  3.1.- Ratificar Decret 2023DECR000022 – DEC NOMENAMENT SECRETARIA ACCIDENTAL REGISTRE CIVIL 17012023
 4. Proposta d’acord d’aprovació del reglament de teletreball (X2021001101)
 5. Proposta d’acord d’adhesió a la Federación Española de Municipios y Provincias (X2023000072)
 6. Proposta d’acord d’adhesió del municipi de la Cellera de Ter al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible (X2023000068)
 7. Proposta d’acord d’aprovació del Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i el Clima de la unitat de paisatge de les Guilleries (X2023000069)
 8. Proposta d’acord d’aprovació del Conveni Urbanístic de planejament per a la cessió gratuïta de terrenys qualificats com a sistemes (X2023000042)
 9. Proposta d’acord per a la declaració d’especial interès o utilitat municipal les obres d’obres pel canvi de fusteries exteriors i instal·lació de proteccions solars a l’Escola Juncadella (X2023000020)
 10. Assumptes urgents
 11. Informacions d’alcaldia
 12. Precs i preguntes