Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 27 de gener
26 de Gener de 2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari 27 de gener
26 de GENER DE 2022

Es convoca el Ple de l’Ajuntament de la Cellera de Ter en Sessió Ordinària pel dia 27 de gener de 2022 a les 18:00 per tractar els assumptes que us detallem a continuació. El Ple és obert al públic amb aforament limitat i es  podrà seguir en directe pel nostre canal de YouTube, podeu trobar l’enllaç més avall.

  1.  Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 2 de desembre
  2. Donar compte de decrets núm. 651-746 del 2021 i núm. 1-41del 2022
  3. Proposta d’acord de l’Ajuntament de la Cellera de Ter d’adhesió al contracte de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (X2022000077)
  4. Proposta d’acord per aprovar l’assistència tècnica al Consell Comarcal de la Selva en matèria d’enginyeria (X2022000003)
  5. Proposta d’acord per aprovar l’assistència tècnica al Consell Comarcal de la Selva en matèria d’arquitectura i urbanisme (X2022000004)
  6. Proposta d’acord per aprovar l’assessorament tècnic continuat en matèria d’arquitectura tècnica (X2022000005)
  7. Donar compte de l’informe 21/2021 del Compte General de les Corporacions Locals de l’exercici 2019 de Sindicatura de Comptes de Catalunya (X2021001075)
  8. Assumptes urgents
  9. Informacions d’alcaldia
  10. Precs i preguntes