Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari del 3 de desembre de 2020
07 de desembre 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple ordinari de 3 de desembre de 2020
07 de desembre 2020

Ple Ordinari 3 de desembre 2020

El dia 3 de desembre es va celebrar l’últim Ple ordinari d’aquest 2020, un Ple important en el qual s’aprovava entre altres coses el Pressupost Municipal per l’exercici 2021 i també l’adjudicació del contracte d’obres per la construcció del cobert que ha d’anar a la zona 1 d’Octubre. Podeu trobar tots els punts tractats en aquesta mateixa pàgina.
A la vostra disposició també hi podeu trobar el vídeo en el qual hi falten aproximadament uns 4 minuts per culpa d’un error tècnic en el programa d’edició, disculpeu les molèsties.

Punts del dia:

 1. Aprovació dels esborranys de la sessió ordinària de l’1 d’octubre i la sessió extraordinària del 22 d’octubre.
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia 633-778 (X2020000941).
 3. Proposta d’acord d’aprovació del pressupost de la Corporació per a l’exercici 2021 (X2020000887)
 4. Proposta d’acord per la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de la Cellera de Ter per als exercicis 2020-2023(X2020000944)
 5. Dació de compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2021 elaborat per la Intervenció general de l’Ajuntament de la Cellera de Ter (X2020000907)
 6. Proposta d’acord d’adjudicació del contracte d’obres del “Cobert destinat a espai polivalent al municipi de la Cellera de Ter” (X2020000466)
 7. Moció de suport a la petició dels Consells Esportius de Catalunya per declarar l’activitat física “bé essencial” (X2020000937)
 8. Moció en defensa de la unitat de la llengua catalana (X2020000938)
 9. Moció de suport al poble Sahrauí davant l’escalada militar al Sàhara occidental (X2020000939)
 10. Manifest per declarar el cap de l’Estat Espanyol, Felip VI de Borbó, persona non grata i declarar el municipi antimonàrquic (X2020000940)
 11. Assumptes urgents
 12. Informacions d’alcaldia
 13. Precs i preguntes

video

Fotos