Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 01 desembre 2022
29-11-2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari 01 desembre 2022
29-11-2022

Es convoca el Ple de l’Ajuntament de la Cellera de Ter en Sessió Ordinària pel dia 01 de desembre de 2022 a les 18:00 per tractar els assumptes que us detallem a continuació.

 1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 22 de setembre de 2022.
 2. Donar compte de decrets del núm. 653 al 855.
 3. Donar compte de la tramesa al Minhap corresponent al tercer trimestre de 2022.
 4. Dació de compte del Pla anual de control financer 2023 (X2022001163).
 5. Proposta d’acord d’aprovació del Pressupost General per a l’exercici 2023 (X2022001066).
 6. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de la Cellera de Ter per als exercicis 2020-2023 (X2022001213).
 7. Proposta d’acord d’aprovació de les Ordenances fiscals per l’exercici 2023 (X2022001141).
 8. Proposta d’acord de l’Ordenança reguladora dels preus públics del punt de recàrrega municipal (X2022001165).
 9. Proposta d’acord de modificació puntual del Pla Parcial del Subsector 1- Sector Industrial (X2021000753).
 10. Proposta d’acord del Reglament de participació ciutadana de la Cellera de Ter (X2022000375).
 11. Proposta d’acord convocatòria d’ajudes de llibres i material escolar 2022-2023 (X2022001062).
 12. Proposta d’acord convocatòria d’ajudes extraescolars 2022-2023 (X2022001069).
 13. Assumptes urgents.
 14. Informacions d’alcaldia.
 15. Precs i preguntes.