Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Programació d'Estiu de l'Era Nova
25 de Juny de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Programació d'Estiu de l'Era Nova
25 de juny 2020

Era Nova - Versió Estiu -

Introducció

Aquest projecte, és una proposta de les activitats per dur a terme durant l’estiu pels i les joves d’entre 12 i 16 anys de La Cellera de Ter. Aquesta proposta, està adaptada al context actual en relació a la COVID-19, i te com a finalitat reemprendre les activitats del projecte de dinamització juvenil “Era jove”, ara que ens trobem en aquestes fases de desescalada, es fa necessari recuperar l’ús de l’espai públic i la vida a l’aire lliure, sempre amb les mesures i indicacions pertinents.

Així doncs, el motiu principal pel qual s’aposta per aquesta reactivació, és principalment perquè per una banda, durant el període de vacances d’estiu les persones menors de 16 anys tenen molt temps lliure, i si això hi sumem que els i les joves han estat dos mesos “inactius” a nivell d’oci “presencial”, creiem que aquesta proposta d’activitats ofereix la possibilitat de cobrir necessitats vitals específiques que, per aquests grups d’edat difícilment es poden cobrir a casa, i alhora pot ajudar anar agafant de nou aquest hàbit tant necessari per aquest col·lectiu, com és la relació entre iguals, i així mica en mica anar recuperant el teixit juvenil que s’estava creant abans de la pandèmia.

Finalment, remarcar que aquest programa només es podrà dur a terme quan l’origen dels participants i el lloc de realització de les activitats estiguin com a mínim en fase 3 amb el següent detall.

 

Objectius

  • Donar continuïtat al projecte Era Jove durant les vacances d’estiu.
  • Ampliar l’oferta d’activitats que afavoreixin la cohesió i la vinculació dels i les joves a la vida social i cultural de La Cellera de Ter partint dels seus interessos i necessitats.
  • Oferir una proposta d’oci juvenil adaptada a la situació derivada de la pandèmia COVID-19.

 

Persones destinatàries

El projecte va destinat a tota la població jove del municipi, en especial a la franja de 12 a 16 anys de La Cellera de Ter.
Cada activitat, en funció del format i els requeriments, tindrà el seu nombre mínim i màxim de places perquè es pugui dur a terme de manera adient.

 

Descripció

La proposta d’activitats realitzada, com ja s’ha dit, està totalment adaptada a les mesures necessàries en vers a la situació actual. Aquesta es realitzaran en especial durant el mes de Juliol, on es durà a terme mínim una activitat setmanal. Per altra banda, durant els mesos d’Agost i Setembre es faran amb una periodicitat de cada 15 dies. 

En quant a l’aforament de les activitats programades, es valorarà segons activitat, tenint sempre present les mesures higièniques i seguretat específiques de la fase en la qual ens trobem.

Per assegurar l’aforament màxim, les persones participants s’hauran d’inscriure prèviament. En cas d’haver més joves inscrits/es que places disponibles es preveu atorgar les places per ordre d’inscripció. En el cas contrari, si queden places lliures s’acceptarà que entrin joves que vulguin accedir-hi el mateix dia sense prèvia inscripció.

A l’inici de cada activitat es demanarà que els i les joves participants es rentin les mans seguint les recomanacions establertes. Per altra banda, si no es poden respectar la distància es demanarà que es posin mascaretes. Tanmateix, es preguntarà si tenen símptomes de covid-19 i es farà un seguiment d’aquests dies posteriors a l’activitat. En el cas que alguna persona participant tingui símptomes, s’avisarà al llistat de joves assistents  i fer les tramitacions necessàries.

En consonància a respectar les distàncies, les diferents activitats es durant a terme, en mesura del que sigui possible, en espais oberts i/o amplis per tal de garantir la seguretat a les persones participants.

La dinamització de les activitats anirà a càrrec de la Tècnica de dinamització juvenil amb el suport de la Tècnica de joventut de l’Ajuntament, i en el cas que es faci algun taller específic, amb la persona tallerista.

 

Programació d’activitats

La programació consta de diferents estils d’activitats i diferents formats, com ara tallers, jocs, tornejos, etc. basant-se amb algunes de les propostes realitzades pel grup motor abans de la pandèmia.

Calendari

Cartell General Programació

Per a cada activitat es realitzarà un cartell específic el qual especificarà l’horari, el lloc i les indicacions i mesures corresponents.No obstant s’ha fet un cartell general per tal de poder veure tota la programació de l’Era Jove versió estiu.