Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Puntuacions Plaça Administratiu/va
23 de Juliol de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Puntuacions Plaça Administratiu/va
23 de Juliol de 2021

Puntuacions finals procés selectiu que ha de regir la provisió d’una plaça d’administratiu/va a jornada completa i en règim de funcionari/ària de carrera.

En base al contingut de l’acta de desenvolupament de les proves selectives que han de regir la provisió d’una plaça d’administratiu/va a jornada completa i en règim de funcionari/ària de carrera, s’estableixen les següents puntuacions finals que podeu veure en l’arxiu adjunt que podeu trebar en aquesta mateixa pàgina.