Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Resultats 1r dia proves selectives
24 de Febrer de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Resultats 1r dia proves selectives
24 de Febrer de 2021

Adjuntem arxiu amb els resultats del primer dia de proves per al procés selectiu d’una plaça d’encarregat/da de la brigada municipalen règim de laboral temporal i creació d’una borsa de treball.