Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Resultats 1r dia proves Selectives
10 de Febrer de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Resultats 1r dia proves selectives
10 de Febrer de 2021

En el document adjunt podreu trobar els resultats, de les proves del primer dia,  pel procés selectiu d’una plaça de vigilant municipal així com la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals.