Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Resultats - Joves en pràctiques
23 de setembre de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Resultats - Joves en pràctiques
23 de setembre de 2021
Resultats del procés selectiu d’un tècnic/a de gestió administrativa dins el programa Joves en Pràctiques, cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil “Contracte de treball efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%”