Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Resultat proves selectives
28 d'Octubre de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Resultat proves selectives
28 d'Octubre de 2020

Resultat proves selectives

Adjuntem documentació referent als resultats finals de les proves selectives que varen tenir lloc el passat dia 23 d’octubre per la provisió d’una plaça de tècnic/a de gestió administratiu/va a jornada complerta i en regim de funcionari/aria interí/ina i la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals.

Documentació