Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Servei de recollida porta a porta
Maig 2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Servei de recollida porta a porta

Que és el servei porta a porta

A partir del dia 9 de maig de 2022 comença a la Cellera de Ter el servei de recollida porta a porta. Aquest servei consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. Aquest sistema de recollida ha demostrat ser una eina eficaç per aconseguir una millor recollida selectiva de residus, així com per aprofundir en la conscienciació de la ciutadania sobre la problemàtica dels residus i la correcta segregació i gestió,

Que cal fer

Com fins ara, el vidre (ampolles, pots i envasos de vidre) l’has de continuar llençant al seu contenidor/iglú del carrer. En canvi, l’orgànica, el paper/cartró, els envasos i el rebuig, totes 4 fraccions perseparat, les venim a buscar a casa.

  • Cadascuna es recull un o més dies a la setmana. Treu- la només quan li toca, dins el seu cubell i sempre entre les 20 h i les 22 h.
  • Quan en un mateix dia coincideixin la recollida de dues fraccions diferents, col·loca cada una en el seu cubell perceptiu.
  • Els bolquers i compreses deixa-les fora del cubell, al costat, dins una bossa de plàstic ben tancada.

Què es pot llençar a cada fracció

I després de la recollida

Evita que el/s cubell/s buit/s quedin al carrer durant el dia, entra’ls a casa a tot estirar l’endemà al matí. Si ets comerç els dissabtes fes-ho el més aviat.
Si et trobes que no ho hem recollit serà perquè …

  • O bé no has tret la fracció el dia correcte o bé hi ha massa impropis.

Li enganxarem un avís vermell. Si t’has equivocat de dia, torna a treure-ho quan toqui. Si hi ha massa impropis, l’hauràs de portar fins a l’àrea d’emergència.

L'àrea d'emergència

Si has de dur la fracció per un avís o puntualment quan no puguis utilitzar el porta a porta, l’àrea d’emergència és un espai de recollida permanent per a cada fracció.
L’accés està regulat amb una targeta que pots sol·licitar prèviament a les oficines municipals.

Mini deixalleria-mòbil

PROPERAMENT

Estarà disponible el 1r i el 3r dijous de cada mes, a la zona del mercat
Residus admesos: Oli embotellat, medicaments i cosmètics, càpsules de cafè, aerosols, fluorescents i bombetes, piles i bateries, petits electrodomèstics, tòners i cartutxos d’impressora.

Voluminosos i brossa vegetal

Voluminosos
Els recollim el 1r i el 3r dissabte de cada mes, amb un màxim de 5 elements per habitatge. Per més informació i sistema de recollida cliqueu en el següent botó.

Brossa vegetal
El servei de recollida de brossa vegetal són tots els dilluns i dijous laborables per part de la brigada municipal, Per més informació i sistema de recollida cliqueu en el següent botó

Per a més informació i dubtes podeu contactar mitjançant el següent correu electrònic

paplacelleradeter@stf.cat

Horari deixalleria