Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Subvenció de la Diputació de Girona per a finançar despeses de la llar d’infants
5 de Maig de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Subvenció de la Diputació de Girona per a finançar despeses de la llar d’infants
5 de Maig de 2020

Subvenció de la Diputació de Girona per a finançar despeses de la llar d’infants de la Cellera de Ter

La Diputació de Girona ha convocat una subvenció per al finançament de les despeses corrents derivades del funcionament de les llars d’infants.
 
Les ajudes tenen com a objectiu finançar les despeses corrents derivades del funcionament d’aquests centres (excloses les del servei de menjador, les acollides matinals i de tarda i les amortitzacions) i generades en el curs escolar 2018-2019. El crèdit assignat es distribuirà en funció del nombre d’alumnes matriculats, amb un import màxim de 875,00 € per infant. 
 
L’Ajuntament de la Cellera de Ter s’acollirà a aquesta convocatòria sol·licitant la quantitat de 21.875,00€ per a poder finançar les despeses de la Llar d’infants Sol Solet amb el suport de la Diputació de Girona.

Fotografies