Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Subvencions rebudes
Ajuntament de la Cellera de Ter
LA CELLERA INFORMACIÓ
Subvencions rebudes
Ajuntament de la Cellera de Ter

Llistat de subvencions rebudes per aquest Ens.

2021

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins la línia de subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional 2021, va concedir una subvenció per l’organització de la III Trobada de Luthiers de la Cellera de Ter i d’import 1.663,00 €€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins la segona convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a Biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya, va concedir una subvenció per l’adquisició de fons a la Biblioteca Colldegria d’import 765,00€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la campanya per organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2021, va concedir una subvenció per la Fira Rabec i Luthiers d’import 2.100,00€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins el programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, convocatòria 2021, va concedir una subvenció per l’acord de custòdia amb propietari privat per a la compra dels drets de tala per 15 anys en una finca de 0.609ha de pi i alzina i d’import 1.367,25€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la campanya per a instal·lació de calderes i xares de calor de biomassa municipal va concedir una subvenció per la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP Juncadella i al menjador escolar i d’import 50.764,79€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la campanya de Fons de Cooperació Local, convocatòria 2021, va concedir una subvenció per despeses culturals  d’import 9.823,65€

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la campanya de suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals, convocatòria 2021, va concedir una subvenció per la reforma dels vestidors del Camp de Futbol d’import 6.077,59€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la campanya “Del pla a l’acció” Línia 6 convocatòria 2020-2021 va concedir una subvenció pel projecte “Smart energy communities” d’import 40.000€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la campanya de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, va concedir una subvenció pel “Projecte Castanyer” d’import 1.300,86€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

 

Dipsalut, dins la convocatòria de subvencions pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut SAT, va concedir una subvenció d’import 20.000,00€ per dur a terme l’eliminació del sostre de fibrociment de la fàbrica sense generar partícules d’amiant a l’aire, mitjançant una empresa autoritzada.

Amb el suport de Dipsalut

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials convocatòria any 2021, va concedir una subvenció per l’adquisició de 3 habitatges situats al C. d’Avall, pb – 1r i 2n pis i d’import 81.000,00€ (27.000,00€ per habitatge).

 

 

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana, va concedir una subvenció pel projecte de disseny i dinamització dels pressupostos participatius de la Cellera de Ter, d’import 2.300,00€ (anualitat 2020 de 1.350,00€ i anualitat 2021 de 450,00€).

 

Amb el suport de la Diputació de Girona.

Dipsalut, dins la convocatòria de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10) per a l’any 2021, va concedir una subvenció d’import 3.916,50€ per dur a terme el control d’insectes, vespa asiàtica, rosegadors i coloms.

Amb el suport de Dipsalut

Dipsalut, dins la convocatòria per inversions en equipaments pels centres d’acció social (ASIA, ASIO) per a l’any 2021, va concedir una subvenció d’import 2.697,37€ per l’adequació de l’espai d’atenció als serveis socials.

Amb el suport de Dipsalut

La Diputació de Girona, dins la convocatòria creació de públics per a la cultura any 2021, va concedir una subvenció d’import 2.750,96€ pel “Festival A Tocar”.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2021, va concedir una subvenció per “noves tecnologies” d’import 1.376,76€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2021, va concedir una subvenció d’import 1.000,00€ per “actuacions en camins”.

 

Amb el suport de la Diputació de Girona.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a Biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya, va concedir una subvenció per l’adquisició de fons a la Biblioteca Colldegria d’import 1.500,00€.

Amb el suport del Departament de Cultura

 

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana 2020 va concedir una subvenció d’import 1.800,00€ pel “Projecte de disseny i dinamització dels pressupostos participatius de la Cellera de Ter”.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions foment de l’activitat física i l’esport de les comarques gironines i en concret pel Subprograma A1 (suport a les despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius convocatòria 2021) va concedir una subvenció d’import 2.442,38€ per les despeses de manteniment del poliesportiu i camp de futbol municipals.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria del Pla de Monuments 2020 i en concret amb l’ajut per a la restauració d’immobles de valor patrimonial, va concedir una subvenció d’import 10.000€ per dur a terme la reobertura d’entrada a la cova neolítica del Pasteral.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per a polítiques d’habitatge any 2020, va concedir una subvenció d’import 6.860,70€ per dur a terme un estudi d’habitatge buit a la Cellera de Ter.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines any 2020, va concedir una subvenció d’import 2.273,06€ per dur a terme el projecte d’actuació arxivística a l’Ajuntament de la Cellera de Ter.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

2020

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions municipals motivades pel temporal Glòria, va concedir una subvenció d’import 21.865,49€ per dur a terme 12 actuacions: arranjament d’un mur de contenció, neteja i arranjament dels Torrents de Rauriques i Can Puig, neteja de carrers de trams urbans, neteja de la Ctra. de la Font Picant, neteja de camins principals, neteja de la zona verda al costat de la Ctra. C63, arranjament de camins del veïnat de Platandís, camí de Cal Sant i la Piconera, C/ Dr. Codina i  arranjament de mur de la Font Picant.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 2 .400€ per l’organització de tallers d’administració electrònica per a emprenedors/es, comerços, professionals i ciutadania a través d’unes actuacions per ajuntaments adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis derivades de l’impacte de la COVID-19.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins del programa d’inversions en adquisició d’habitatge social, ha concedit una subvenció d’import 81.000€ per l’adquisició de 3 habitatges socials al C. d’Avall, 4.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 5 .000€ dins del programa A3 de suport a actuacions de condicionaments i en concret per dur a terme la substitució de 4 portes correderes d’emergència al pavelló Bellavista de la Cellera de Ter.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 28.000€ dins del programa A4 de suport a la renovació del paviment esportiu per dur a terme la reparació del parquet del pavelló municipal Bellavista de la Cellera de Ter.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 1.777,33€ pel projecte “Comprar a la Cellera de Ter té premi”.

Amb el suport de la Diputació de Girona.


La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 2.005,64€ per la publicació del llibre “Fer i pensar: l’ensenyament a la Cellera de Ter i el Pasteral durant la República i la dictadura”.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de la línia de Fons de Cooperació econòmica anualitat 2019 (inversions) i d’import 55.667,35€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció dins de la línia 4 de suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius i en concret “Reparació del parquet del pavelló municipal Bellavista de la Cellera de Ter” i d’import 28.000€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció dins la línia 5 de suport als ajuntaments de la demarcació de Girona de suport als esportistes individuals i d’import 255,95€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria (dotze actuacions: mur de contenció, neteja i arranjament dels torrents de Rauriques i can Puig, neteja carrers de la trama urbana, neteja ctra de la Font Picant, neteja de camins principals, zona verda al costat de la ctra C-63, arranjament camins veïnat de Plantadís, camí cal Sant i la Piconera, C/ Dr Codina, i mur Font Picant) i d’import 21.865,49€

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, a través de la línea 1 de suport als Ajuntament per a la gestió forestal sostenible, ha concedit una subvenció d’import 1.168,86€ per la redacción del Pla Simple de Gestió Forestal de la muntanya de Canet (23,08ha).

Amb el suport de la Diputació de Girona.