Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Subvencions rebudes
Ajuntament de la Cellera de Ter
LA CELLERA INFORMACIÓ
Subvencions rebudes
Ajuntament de la Cellera de Ter

Llistat de subvencions rebudes per aquest Ens.

2021

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions foment de l’activitat física i l’esport de les comarques gironines i en concret pel Subprograma A1 (suport a les despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius convocatòria 2021) va concedir una subvenció d’import 2.442,38€ per les despeses de manteniment del poliesportiu i camp de futbol municipals.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria del Pla de Monuments 2020 i en concret amb l’ajut per a la restauració d’immobles de valor patrimonial, va concedir una subvenció d’import 10.000€ per dur a terme la reobertura d’entrada a la cova neolítica del Pasteral.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per a polítiques d’habitatge any 2020, va concedir una subvenció d’import 6.860,70€ per dur a terme un estudi d’habitatge buit a la Cellera de Ter.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines any 2020, va concedir una subvenció d’import 2.273,06€ per dur a terme el projecte d’actuació arxivística a l’Ajuntament de la Cellera de Ter.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

2020

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions municipals motivades pel temporal Glòria, va concedir una subvenció d’import 21.865,49€ per dur a terme 12 actuacions: arranjament d’un mur de contenció, neteja i arranjament dels Torrents de Rauriques i Can Puig, neteja de carrers de trams urbans, neteja de la Ctra. de la Font Picant, neteja de camins principals, neteja de la zona verda al costat de la Ctra. C63, arranjament de camins del veïnat de Platandís, camí de Cal Sant i la Piconera, C/ Dr. Codina i  arranjament de mur de la Font Picant.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 2 .400€ per l’organització de tallers d’administració electrònica per a emprenedors/es, comerços, professionals i ciutadania a través d’unes actuacions per ajuntaments adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis derivades de l’impacte de la COVID-19.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins del programa d’inversions en adquisició d’habitatge social, ha concedit una subvenció d’import 81.000€ per l’adquisició de 3 habitatges socials al C. d’Avall, 4.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 5 .000€ dins del programa A3 de suport a actuacions de condicionaments i en concret per dur a terme la substitució de 4 portes correderes d’emergència al pavelló Bellavista de la Cellera de Ter.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 28.000€ dins del programa A4 de suport a la renovació del paviment esportiu per dur a terme la reparació del parquet del pavelló municipal Bellavista de la Cellera de Ter.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 1.777,33€ pel projecte “Comprar a la Cellera de Ter té premi”.

Amb el suport de la Diputació de Girona.


La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 2.005,64€ per la publicació del llibre “Fer i pensar: l’ensenyament a la Cellera de Ter i el Pasteral durant la República i la dictadura”.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de la línia de Fons de Cooperació econòmica anualitat 2019 (inversions) i d’import 55.667,35€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció dins de la línia 4 de suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius i en concret “Reparació del parquet del pavelló municipal Bellavista de la Cellera de Ter” i d’import 28.000€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció dins la línia 5 de suport als ajuntaments de la demarcació de Girona de suport als esportistes individuals i d’import 255,95€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria (dotze actuacions: mur de contenció, neteja i arranjament dels torrents de Rauriques i can Puig, neteja carrers de la trama urbana, neteja ctra de la Font Picant, neteja de camins principals, zona verda al costat de la ctra C-63, arranjament camins veïnat de Plantadís, camí cal Sant i la Piconera, C/ Dr Codina, i mur Font Picant) i d’import 21.865,49€

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, a través de la línea 1 de suport als Ajuntament per a la gestió forestal sostenible, ha concedit una subvenció d’import 1.168,86€ per la redacción del Pla Simple de Gestió Forestal de la muntanya de Canet (23,08ha).

Amb el suport de la Diputació de Girona.