Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Subvencions Casal, llibres, material i extraescolars
6 d'octubre de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Subvencions Casal, llibres, material i extraescolars
06 d'Octubre de 2020

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A PARTICIPAR EN CASALS D’ESTIU, L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A LA CELLERA DE TER.

La JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 24 de setembre de 2020 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:

Proposta per la convocatòria d’atorgament de subvencions per participar en casals d’estiu, l’adquisició de llibres de text i material escolar i la realització d’activitats extraescolars a la Cellera de Ter durant el curs 20-21.

Un cop piblicades al E – TAULER de la seu electrònica i al BOP, us presentem les bases per presentar les vostres sol·licituds que es poden presentar des d’avui, dia 6, fins el 26 d’octubre. Els ajuts que podeu sol·licitar són les següents:

  • Casals d’estiu. Adreçada a menors d’entre 3 i 16 anys que hagin realitzat casal d’estiu al municipi de la Cellera de Ter.
  • Material escolar i llibres. Adreçada a alumnes d’educació infantil, primària i secundària que estiguin empadronats a la Cellera de Ter.
  • Activitats extraescolars. Adreçades a menors d’entre 3 i 16 anys que realitzin activitats extraescolars al municipi de la Cellera de Ter (AFA, clubs esportius, escola de música, arts escèniques, idiomes o altres relacionades amb la cultura, l’educació i l’esport).

Les famílies usuàries de Serveis Socials que normalment reben assistència de l’educadora social per omplir els formularis, poden seguir-ho fent com fins ara (cal demanar cita prèvia al 972129099). La resta de famílies que necessitin ajuda podran ser ateses a la biblioteca de dilluns a divendres de 16 a 19 horeseLS

Bases

Acord Junta Govern local

LLLIBRES - MATERIAL ESCOLAR

SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR CONVOCATÒRIA 2020

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER LA RELITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A LA CELLERA DE TER CONVOCATÒRIA 2020

CASALS D'ESTIU

SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER A PARTICIPAR EN CASALS D’ESTIU CONVOCATÒRIA 2020

Com sol·licitar els Ajuts.

Com puc sol·licitar els ajuts

  • Llegir les bases per saber si tinc dret a poder sol·licitar-la
  • Descarregar la/les sol·licituds segons els ajuts que es vulguin demanar.
  • Omplir adequadament tots els camps requerits.
  • Desar el/els document/s.
  • Anar a la seu electrònica de l’Ajuntament i omplir una instància genèrica (electrònicament)
  • Omplir les dades que es sol·liciten i adjuntar la sol·licitud que hem desat prèviament.
  • Adjuntar altres documents si es requereixen en la sol·licitud.

Nota: en el cas de sol·licitar diversos ajuts, us informem que només heu d’adjuntar una sola vegada, en la primera instància,  la documentació general com (ingresos, llibre de família etc). En canvi, a cada instància hi ha d’haver la documentació específica de l’ajut que estem sol·licitant ,com per exemple la inscripció.

Com sol·licitar els Ajuts.

Si demano diverses beques, he de fer una instància per cada una?
Sí, has de presentar una instància per cada beca.

Si demano beques per més d’un fill o filla, també he de fer diferents instàncies per cada nen o nena?
No, només s’ha de fer una instància per tipus de beca. Als formularis hi ha espais per posar més d’un germà o germana.

I he d’adjuntar la documentació cada vegada?
No, només cal que adjuntis la documentació genèrica (dni, llibre de família, ingressos, etc.) una sola vegada a una de les instàncies i a cada instància la documentació específica per cada beca. 

Cal signar els impresos en format word?
No, no cal signar els impresos perquè la documentació es presenta via instància i la persona sol·licitant ja queda identificada.

Perquè es demanen còpies compulsades de la documentació?
Perquè quan s’entrega una còpia d’un document identificatiu davant de qualsevol administració, s’ha de comprovar que no ha patit cap modificació. Les còpies del DNI o el llibre de família es poden compulsar a les oficines de l’Ajuntament. Tot i això, també es dóna l’opció d’inicialment presentar una còpia simple i si s’aprova la sol·licitud de beca, la persona sol·licitant podrà venir a les oficines a mostrar el document original per fer la comprovació. 
 
Per què no demaneu el compte bancari?
Perquè estudiarem individualment cada cas. Hi haurà casos en què els diners es faran arribar a l’entitat i, en d’altres, a les famílies. En aquest últim cas ja et demanarem el número de compte