Ple Ordinari del 2 de desembre de 2021

Es convoca en Sessió Ordinària el Ple de l’Ajuntament, el 2 de desembre de 2021 a les 18:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a
continuació