Sol·licitud compostador ( compostatge )

L’Ajuntament de La Cellera de Ter està adherit a la campanya comarcal “A la Selva fem compost” per realitzar actuacions de millora en la recollida de la FORM i implantar el compostatge casolà