Aprovació del calendari de dies festius pel 2022

En la Sessió Ordinària del Ple Municipal celebrat el dia 22 de juliol de 2021 es va arribar a l’acord d’aprovació del calendari de dies festius d’àmbit local per l’any 2022.

Pla local de Joventut 2020-2023

El Pla Local de Joventut és una eina que permet conèixer i definir, decidir i coordinar, impulsar i dirigir les polítiques locals en matèria de joventut. La finalitat