Servei concertat de recollida de voluminosos

L’Ajuntament de la Cellera de Ter posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes el servei de recollida de de mobles vells, electrodomèstics que no continguin substàncies perilloses i altres voluminosos en general.
(deixalles, brossa, deixalleria, trastos)