Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Priorització de propostes
30 de juny de 2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Priorització de propostes
30 de juny de 2022

Validació de propostes

Un total de 44 propostes són les que es van presentar en aquesta edició dels pressupostos participatius. Aquestes 44 propostes són les que es van treballar durant la fase de validació. Com sabeu, aquesta fase de validació ha servit per ubicar cada una de les propostes segons si són vàlides, es descarten perquè no compleixen els requisits de participació o bé, no passen el tall perquè són propostes que l’Ajuntament ja té previstes al pressupost d’enguany i per tant a executar l’any 2022. 

D’aquesta manera, un cop fet aquest procés, les propostes van quedar repartides segons podeu consultar en el document adjunt. En el taller de priorització que es va realitzar el dijous 16 de juny, es van prioritzar les propostes que passarien a la votació final, que van ser les següents:
 
 • Creació d’una ràdio a la Cellera
 • Compra de material divers per a les entitats:  
 • Arranjament del caminet que va de Puigdaspre al “Matadero”
 • Embelliment de les entrades del poble 
 • Arranjament i creació d’una zona de pas a l’aparcament de l’Escola bressol
 • Recorregut circular al poble
 • Cistelles oficials al pavelló
 • Càmeres d’intel·ligència artificial 
 • Llits elàstics
 • Carril “atletisme” i activitat física 
 • Arranjament Plaça de l’Estel
 • Pàrquing per autocaravanes
Enguany, enlloc de deu propostes se’n podran votar fins a dotze. 
 
Ara comença la fase de valoració econòmica de cada una de les propostes i en breu es podran votar i així triar quina o quines propostes són les gaunyadores d’aquest nova edició dels pressupostos participatius. 
 

Validació de propostes – (Totes les propostes)